In Acceptance and Commitment Therapy (ACT) staat het doorbreken van experiëntiële vermijding centraal.

De idee is dat hoe meer tijd besteed wordt aan het onderdrukken van ongewenste ervaringen, des te hoger de lijdensdruk is die wordt ervaren.  ACT valt onder de zogeheten derde generatie cognitieve gedragstherapieën.

ACT onderscheidt zich van andere vormen van cognitieve gedragstherapie doordat het zich richt op de context waarin patiënten stress ervaringen hebben, en psychisch lijden of zelfs psychopathologie ontstaat, in plaats van op de inhoud van de gedachten of gedragingen.

 

In het kort: ACT leert mensen psychische vaardigheden, om met pijnlijke gevoelens en gedachten om te gaan.

Het tracht de link tussen negatieve gevoelens en het inefficiënte gedrag dat hierop volgt te verminderen, zonder de inhoud van de gedachte op zich te willen veranderen.

 

ACT probeert inzicht te brengen in de lasten van het disfunctionele gedrag, de basis die hieraan ten grondslag ligt en de samenhang daartussen. Acceptance and Commitment Therapy omvat twee inhoudelijke bestanddelen.

Acceptatie bestaat uit het leren verdragen van gebeurtenissen of gedachten, zonder deze te willen veranderen, en het leren verminderen van de invloed van de gedachteninhoud.

 

Daarnaast onderzoekt ACT de drempels die verandering in de weg staan en leert mensen contact maken met hun persoonlijke waarden zodat mensen zich daarmee kunnen verbinden. Commitment wordt omschreven als het zich verbinden aan deze waarden en daar gerichte actie op ondernemen.

 

Het doel van ACT is een zinvol en waardevol leven opbouwen en tegelijkertijd de pijn ervaren die onlosmakelijk met het leven verbonden is. Dat vraagt om een psychologische flexibiliteit en het loslaten van rigide patronen van denken, beleven en gedragen ten behoeve van een hogere kwaliteit van leven.

 

Een Act-traject vraagt gemiddeld acht tot tien sessies, waarbij thuiswerk een essentieel onderdeel is.

 

Kosten ACT-pakket (acht sessies van een uur): 825 euro incl. BTW