Bureau met een geschiedenis

Sodalis is 45 jaar geleden opgericht als een van de eerste trainings- en bureaus voor individuele begeleiding onder de bezielende leiding van Jean Paul Wils, agoog, filosoof, onderzoeker. Het groeide uit tot een jarenlange partner van opleidingsinstituten (IBO, Europees Instituut) en gaf duurzaam trainingen aan vele bedrijven als DNB, ABN-AMRO, ASVZ, Allianz etc.

Inmiddels is het overgenomen door Merle Wils in samenwerking met zelfstandige partners. 

 

Wijs Onderwijs 

Sodalis heeft, naast zijn rol binnen profit-bedrijven, 25 jaar geleden in samenwerking met Jeroen Klooster aan de basis gestaan  van oa Plus onderwijs*. Onderwijs met een randje. Het zet zich nu in via ACT-true.nl voor oa onderwijsteams die bereid zijn om te komen tot zelfkennis, bewustwording en flexibiliteit, om wendbaar te zijn zonder te ontsporen.  Onze ervaren trainers & opleiders  - geworteld in de branche- begeleiden en voeden teams in deze ontwikkeling. 

Doelgroep 15-20 met een rugzak, meestal met een grote afstand tot de maatschappij -en zichzelf.

 

*Sodalis heeft met Jean Paul Wils en Jeroen Klooster het fundament gelegd van 'leren vanuit Les 1'.

Les 1 is ontdekken wie je bent, zonder het verhaal dat je over jezelf vertelt.

Vrij om te zijn wie je bent in hier en nu.

Om vanuit daar te ontdekken wat de school, de teamleden en de leerlingen individueel -en als groep- nodig hebben om tot leren te komen.