Sodalis begeleidt en faciliteert individuen en teams in (samen)leven en werken, 

om te komen tot zelfonderzoek en ontwikkeling in persoonlijke -en gezamenlijke- groei. 

 

Sodalis is 40 jaar geleden opgericht als een van de eerste trainings- en coachbureaus van Nederland door Jean Paul Wils. Agoog, filosoof, onderzoeker. Het groeide uit tot een jarenlange partner van opleidingsinstituten (IBO, Europees Instituut) en gaf blijvend trainingen aan vele bedrijven als DNB, ABN-AMRO, ASVZ, Allianz etc.

Sodalis werkt op mens-niveau met individuen en groepen aan zelfontwikkeling op- en rond- de werkvloer en daarmee aan het tot wasdom komen van het volle potentieel.

 

Coaching in Onderwijs & Ervaringsgericht Onderwijs 

Daarnaast werd de ontwikkeling in het onderwijs een speerpunt. Oa Plus onderwijs* & onderwijs dat door grote veranderingen gaat vraagt een team dat bereid is om te komen tot zelfkennis, bewustwording en dat de flexibiliteit heeft om uiterst wendbaar te zijn zonder te ontsporen. De intrede van vrouwe corona met haar hele hofhouding toont niet alleen de noodzaak maar ook direct de mogelijkheden hiervan aan. Onze ervaren trainers & opleiders  - geworteld in de branche- begeleiden en voeden teams in deze ontwikkeling. 

 

*Sodalis heeft met Jean Paul Wils en Jeroen Klooster 20 jaar het fundament gelegd van het Amsterdamse Plus Onderwijs. Met als basis: 'leren vanuit Les 1'. Doelgroep 15-20 met een indicatie, meestal met een grote afstand tot de maatschappij -en zichzelf. Les 1 is ontdekken wie je bent zonder je verhaal. Vrij om te zijn wie je bent in hier en nu. Om vanuit daar te ontdekken wat wat de school, de teamleden en de leerlingen individueel -en als groep- nodig hebben om tot leren te komen.