Sodalis Training & Coaching

 

Sodalis coacht en traint individuen en groepen in persoonlijke groei en ontwikkeling. We stimuleren en faciliteren groei- en veranderprocessen door middel van coaching, waardengerichte therapie en (team) trainingen. 

 

Individuele Coaching

Je wil in beweging komen of blijven, staat in een veranderproces, ervaart een blokkade, stress, burn-out, rouw of relatie gerelateerde uitdagingen en wil hier aandacht aan besteden. Sodalis biedt kort- en langdurende trajecten om tot zelf in-zicht en ontwikkeling te komen.

Specialist in ACT, Praktische Zen & The Work'. We werken vanuit een krachtige, volle benadering van het leven, De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van de toeschouwer, op het bereiken van geïnspireerde doelen vanuit een diepere innerlijke focus op waarden. Mindfulness en Mind-less-ness maken onderdeel uit van onze trajecten.

 

Leiderschapstraining

Ubuntu: 'ik ben omdat wij zijn'. De kracht en activatie van eigen leiderschap is de verschuiving van het 'ik-perspectief' naar het 'wij perspectief'. Dit is het uitgangspunt van waaruit we met leidinggevenden en teams werken.

 

Sodalis Training

Sodalis traint al ruim 40 jaar in de Kracht van Luisteren, Relatiemanagement, Stress en Zelfmanagement, Conflicthantering, Burn-out Preventie, ACT! & Mind-fulness, Verbindend Netwerken (sociale domein), Innerlijk Leiderschap, Motiverende gespreksvoering, Insights Discovery, Menskunde (de basis van menszijn) en trainingen op maat. 

Wij trainen weer live!

 

Zie voor de individuele mogelijkheden: persoonlijke coaching. 

Kijk jezelf aan

spiegel jezelf

in de ander

 

 

~ Ik heb meer geleerd over mezelf dan ik wist dat er te leren was, vooral dat niets van wat ik de hele dag 'denk & voel' persoonlijk is. Ik heb een bredere blik. Ik werk daardoor prettiger samen, ik maak andere keuzes en mijn werk heeft meer betekenis gekregen ~ G.C.

_____________________________

~ Scherp & Rust. Kwam steeds vanuit een hoek die ik nog niet kende, dat gaf me de ruimte om anders te kijken naar mijn patronen waardoor dingen vanzelf veranderde ~ J.

______________________________

~ We bleven in gezamenlijkheid onderzoeken, met welk onderwerp ik ook kwam. Nooit een oordeel. Fijn dat er rust en gelijkwaardigheid was ~ S.

______________________________

-Schitterend, dankjewel voor dit cadeau, bedankt voor het samen lopen van mijn pad- J.W.V.

______________________________

~Het was heel inspirerend, bewustwordend, fundamenteel geraakt~

______________________________

~ Merle heeft de gave om af te stemmen op de grondtoon van de onderliggende vraag. Dankzij haar coaching ben ik in staat gesteld om tot inzichten te komen die blijvend resoneren in mijn oriëntatie op wat het leven van mij wil. Daarbij heeft ze mij het vertrouwen gegeven om mijn eigen kompas te volgen en in beweging te komen. Ik ben Merle daar enorm dankbaar voor~ GJH

ont-dek en leef je unieke authentieke potentieel.