Sodalis Training & Coaching

Coaching & Falicitation

Hoewel Sodalis van oudsher een trainings- en coachbureau is, beschrijft het woord facilitator beter de manier van werken. 

Een facilitator (facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) is iemand die de samen met jou/jullie de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt, waaronder zowel collectieve als individuele groei- en veranderingsprocessen op gang kunnen komen. Je zou het kunnen vergelijken met de rol van een vroedvrouw. De bijstand vergemakkelijkt het proces maar is op zichzelf niet voor het concrete resultaat zèlf verantwoordelijk. 

Sodalis functioneert hierin als spiegel, een middel om te komen tot zelfreflectie, zodat je in een veilige setting, je eigen potentieel kunt (her)ontdekken.

 

Sodalis biedt verschillende kort- en langdurende trajecten. Naast de traditionele coaching, integreren we 'Praktische Zen' in onze trajecten. Dit is een krachtige, volle benadering van het leven, met een reeks inzichten en principes om onszelf en anderen te ondersteunen bij het kijken naar 'wat is' in plaats van het in stand houden van de gedachten die ons vertellen hoe 'het moet zijn'. Het zwaartepunt van Zen gerichte Coaching ligt in onze natuurlijke wens om te zijn wie we zijn en om oprecht en authentiek om te gaan met onszelf en anderen in werk en leven. De coaching verenigt de focus op het bereiken van nuchtere uiterlijke doelen met een diepere innerlijke focus.

Zie voor de mogelijkheden: persoonlijke coaching. 

 

Wanneer je jezelf aan wilt kijken

spiegel jezelf

 

Als je naar jezelf wilt luisteren

wees dan stil