Sodalis Training & Coaching

Training & Facilitation

Hoewel Sodalis van oudsher een trainings- en coachbureau is, beschrijft het woord facilitator beter de manier van werken. 

Een facilitator (facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) is iemand die de samen met jou/jullie de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt, waaronder zowel collectieve als individuele groei- en veranderingsprocessen op gang kunnen komen. 

Sodalis functioneert hierin als spiegel, een middel om te komen tot zelfreflectie, zodat je in een veilige setting, je eigen potentieel kunt (her)ontdekken.

 

Vorm

Sodalis biedt verschillende kort- en langdurende trajecten. Individueel of in groepsverband. We werken vanuit cognitieve gedragstherapie -met name ACT, 3e generatie CTG- aangevuld met geïntegreerde  'Praktische Zen'. Dit is een krachtige, volle benadering van het leven, met een reeks inzichten en principes om onszelf en anderen te ondersteunen bij het kijken naar 'wat is' in plaats van het in stand houden van de gedachten die ons vertellen hoe 'het moet zijn'. Het zwaartepunt van Zen gerichte Coaching ligt in onze natuurlijke wens om te zijn wie we zijn en om oprecht en authentiek om te gaan met onszelf en anderen in werk en leven. De coaching verenigt de focus op het bereiken van nuchtere uiterlijke doelen met een diepere innerlijke focus.

 

Duobegeleiding

Ubuntu (afkomstig uit de Bantoetalen van Zuid Afrika) wil zoveel zeggen als: 'ik ben omdat wij zijn'. Het uit zich in het verschuiven van het 'ik-perspectief' naar het 'wij perspectief'. Het is pas goed als het voor ons beiden goed is. Dit is het uitgangspunt van waaruit we met koppels -zowel zakelijk als prive- werken. Zelf afkomstig uit een familiebedrijf, werkt Sodalis oa met onderlinge relaties in familiebedrijven. Het krachtenspel, de onderlinge dynamiek en banden lopen verder en dieper dan de meeste bedrijfsculturen. Hoe overbrug je verschillen en houd je de relatie sterk?

 

Training

In samenwerking met verschillende partners geven wij trainingen in ACT! & Mindfulness, Luisteren, Verbindend Netwerken (sociale domein), Innerlijk Leiderschap en op maat gemaakte trainingen.

Vraag naar de mogelijkheden in coronatijd.

 

Zie voor de individuele mogelijkheden: persoonlijke coaching. 

 

Wanneer je jezelf aan wilt kijken

spiegel jezelf

 

Als je naar het Zelf wilt luisteren

wees dan stil