Sodalis Training & Coaching

Persoonlijke ontwikkeling is de moed hebben jezelf te ont-moeten.

 

Sodalis coacht en traint individuen en groepen in persoonlijke groei en ontwikkeling. We stimuleren en faciliteren groei- en veranderprocessen door middel van coaching, therapie en (team)trainingen. 

Sodalis Coaching

Je wil in beweging komen of blijven, staat in een veranderproces, ervaart een blokkade, stress, burn-out, rouw of relatie gerelateerde uitdagingen en wil hier aandacht aan besteden. Sodalis biedt kort- en langdurende trajecten om tot zelf in-zicht en ontwikkeling te komen.

Specialist in ACT, Praktische Zen & The Work'. We werken vanuit een krachtige, volle benadering van het leven, De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van de toeschouwer, op het bereiken van geïnspireerde doelen vanuit een diepere innerlijke focus op waarden.

 

Leiderschapstraining

Ubuntu: 'ik ben omdat wij zijn'. De kracht en activatie van eigen leiderschap is de verschuiving van het 'ik-perspectief' naar het 'wij perspectief'. Dit is het uitgangspunt van waaruit we met leidinggevenden en teams werken.

 

Female Leadership

Hoe zet je vrouwelijke kracht in om tot een dragend leiderschap te komen? Wat is je relatie met geld, macht en politiek. Welke taboes & overtuigingen liggen er op je weg? Wat doe je als je het imposter syndrom in jezelf tegenkomt? Heb je moeite met het vormen van een nauwkeurige zelfbeoordeling die je vermogen om zelfverzekerd te presteren belemmerd?

 

Familie Management

Zelf afkomstig uit een familiebedrijf, werkt Sodalis oa met onderlinge relaties in familiebedrijven. Het krachtenspel, de onderlinge dynamiek en banden lopen verder en dieper dan de meeste bedrijfsculturen. Hoe overbrug je verschillen en houd je de relatie sterk?

 

Sodalis Training

Sodalis traint al ruim 40 jaar in de Kracht van Luisteren, Relatiemanagement, Stress en Zelfmanagement, Conflicthantering, Burn-out Preventie, ACT! & Mind-fulness, Verbindend Netwerken (sociale domein), Innerlijk Leiderschap, Motiverende gespreksvoering, Insights Discovery, Menskunde (de basis van menszijn) en trainingen op maat. 

Wij trainen weer live!

 

Zie voor de individuele mogelijkheden: persoonlijke coaching. 

Kijk jezelf aan

spiegel jezelf

in de ander

 

ont-dek en leef je unieke authentieke potentieel.