10 PRINCIPES VAN MENTAAL AIKIDO

Principes mentaal aikido

 

1. Verwelkomen. Zie een conflict dat op je weg komt (middels een klacht, kritiek, stress) als een kans. Beschouw het als een mogelijkheid om te leren ermee om te gaan, zonder je eigen harmonie te verliezen. Stel je als basis levenshouding erop in dat je middels conflicten belangrijke dingen kunt leren en als mens kunt groeien.

 

2. Geen tegenstander. Zie een tegenstander als een sparring partner. Ook al is degene die je aanvalt erop uit je te treffen of kwaad te doen, zelfs dan kun je hem of haar beschouwen als iemand die je door het leven zelf wordt gezonden om bij jou iets op gang te brengen. Laat jouw reactie niet bepalen door je angst of je afwijzing van de ander. Blijf in je eigen kracht.

 

3. Stap opzij. Zie een negatieve uitingsvorm als een teken van onmacht. Vertaal een afwijzing of een klacht als een uitnodiging voor contact. Laat je niet onnodig als persoon raken. Zet een stap opzij voor de agressie, de frustratie of de manipulatie. Wees je ervan bewust dat het je eigen ego is dat zo sterk reageert op bedoelde of onbedoelde afwijzing. Leer hier vrij van te zijn, zodat je opener blijft om te zien wat er daadwerkelijk bij de ander speelt.

 

4. Meebewegen. Wees bereid eerst begrip te tonen en mee te gaan met wat de ander drijft. Vertaal boosheid, een dwingende eis of een stellige verwachting in een verzoek van de ander, waar je als zodanig begrip voor kunt hebben en dat je aandacht geeft. Leef je in en maak bewust contact met de

oorspronkelijke behoefte of het echte gevoel van de ander. Leer je in een ander te verplaatsen, ook als de ander dit niet bij jou lijkt te (willen) doen.

 

5. Toevoegen. Voel aan op welk moment je datgene wat jou drijft kunt toevoegen aan de gezamenlijke energie, zonder de ander hiermee te forceren.

 

6. Openingen zien. Sta intuïtief open voor het zien van een nieuwe mogelijkheid die zich aandient voor gezamenlijke oplossing van het probleem, zonder verliezer.

 

7. Ombuigen. Buig de gezamenlijke energie om in de goede richting, zodra dit zonder forceren kan.

 

8. Versterken. Gun de ander om versterkt uit het ‘gevecht’ te komen.

 

9. Dankbaar zijn. Wees dankbaar voor wat je in deze situatie hebt kunnen leren.

 

10. Leren. Evalueer hoe je het een volgende keer nog beter kunt doen.

 

11. Ondergaan. Sta er tenslotte ook voor open dat je niets kunt doen, behalve het ‘vuur’ waarmee je wordt geconfronteerd te ondergaan. Stel je er dan op in dat je bewust het vuur met je laat werken als een verterende en transformerende kracht. Onzuivere en onnodige elementen van je ego worden verbrand en omgezet in nieuwe energie.