Merle Damar

Het verhaal gaat dat ik als 5 jarig meisje zei: ik ga nu de gevangenis in, daar zijn de mensen van wie ik houd. Het viel mijn ouders op omdat het ergens iets in hen in beweging bracht, was dit de keuze die we allemaal als kind onbewust maken wanneer we de wereld van het denken in stappen? Als we het kind in ons omgeven door een laag coping mechanismes om staande te blijven in de wereld?

 

Een diepe herinnering en een complexe samenloop van levensomstandigheden bracht me terug naar dat moment. Wat was er gebeurd? Welk verhaal vertelde ik me over Merle dat ik was gaan geloven? Waar is het verhaal van het verleden of van toekomst? Wat is de belofte van verwachtingen en controle en waar bracht het me anders dan in het lijden dat leven anders bleek te zijn dan in mijn denken?

Mijn diepe interesse richt zich sindsdien op het subtiele web van het denken. Ik heb over de wereld gereisd van India naar Centraal Amerika, ik ben directeur geweest en cateringmedewerker, ik heb geëxperimenteerd, vastgepakt, losgelaten, geluisterd, rebels geschopt, heb regels doorbroken, ultieme controle uitgeoefend, gefaald, gekeken, geleerd. 

 

Ik onderzoek met aandacht hoe gedrag grotendeels is opgebouwd uit het vermijden van potentiële pijn (en hoe dit lijden veroorzaakt) en het najagen van genot. 

Of de strategie nu oordelend, zelf-kritisch of controlerend is, het is altijd gericht op het maskeren van de kwetsbaarheid. Op het beschermen en overdekken van wie we in weze zijn. We prefereren vaak maakbaar boven raakbaar.

Hoe zijn we terecht gekomen in deze gelimiteerde versie van onszelf? En hoe bevrijden we ons hiervan? Hoe verschuiven we van moeten naar moed? Van naar 'de moeite waard moeten zijn' naar waarden-vol leven.

De combinatie van de indirecte weg -psychologisch zelfonderzoek- en de directe weg, het toelaten van leven zoals het is, hier en nu, zijn bepalend voor het tot bloei komen van een mens. De transformatie die dit in zich heeft, wordt door de wetenschap ondersteund. De impact op de hersens is significant. Op het snijvlak van deze twee wegen reis ik, om het authentieke zelf de ruimte te geven, los van het verhalende zelf.

 

What's in a name?

Mer-le verwijst naar de zee

Da-Mar verwijst naar de zee

Niet vreemd dus dat je me (als waterman) zal vinden wonend en werkend bij de zee of -in mijn vrije tijd- struinend door rivieren die naar de zee stromen.

“The world is perfect as it is, including my desire to change it.”

– Ram Dass