“Als we de impuls om pijnlijke gevoelens te vermijden ombuigen tot de wil om ze onder ogen te zien en ze diepgaand te exploreren,

 vinden we in de kern van deze gevoelens precies datgene wat we nastreefden door ze te vermijden”. 

– Rupert Spira

ZEN Coaching

 

Zen coaching is objectieve reflectie in hier en nu. Het heeft geen doel nodig, het is een combinatie van aandachtig luisteren, reflectie op lichaam en denken, afgewisseld met onderzoek, creatieve oefeningen en meditatie. De nadruk ligt op de diepere vraag: wie ben ik, los van mijn verhaal over mezelf? Bewustzijn van de lichaamshouding en aandacht voor het moment speelt hierin een grote rol. Ervaring met zen, boeddhisme, kunst of welke vorm van spiritualiteit is niet nodig. Een open houding is krachtiger dan welke opgedane ervaring dan ook. Wanneer je geen ervaring met meditatie hebt, besteden we hier extra aandacht aan tijdens de eerste sessies.

 

Zencoaching niet zozeer gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, je kijkt naar wat je onnodig hebt aangeleerd en wat je er van weerhoudt om je van je eigen potentieel bewust te zijn. Vanuit de ruimte die ontstaat als overbodige patronen niet langer 'draaien' kan natuurlijk weten, natuurlijk authentiek Zijn , en collectieve kennis en kunde, optimaal tot bloei komen. Een 'coachdoel' is hierbij niet nodig. Het leven zelf is het doel.

 

If you try to win the war with your mind, you’ll be at war forever. ~Arvis Joen Justi

 

 

Coach: Merle Wils

Locatie: Bergen / Schoorl of in overleg op locatie

Truth is a pathless land.


Man cannot come to it through any organization, through any creed, through any dogma, priest or ritual, not through any philosophical knowledge or psychological technique. He has to find it through the mirror of relationship, through the understanding of the contents of his own mind, through observation and not through intellectual analysis or introspective dissection.

Voor meer informatie over Consciousness Coaching of het maken van een afspraak: