Tips om met je werkgever te praten over coaching

 

In mijn carrière heb ik het geluk om met slimme en talentvolle professionele mensen te mogen werken. Mannen en vrouwen uit zowel de profit- als non-profit sector. Tegen de tijd dat ze bij Sodalis in coaching komen hebben ze de eerste belangrijke stappen in hun ontwikkeling al gezet:

 

 • Ze nemen hun eigen ontwikkeling serieus.
 • Ze nemen verantwoordelijkheid voor hoe ze functioneren in een (professionele) omgeving.
 • Ze zijn bereid te investeren (tijdstechnisch en/of financieel).
 • Ze durven het ongemak aan te gaan dat bij leren hoort.
 • Ze nemen wanneer nodig de moeite om dit aan te vragen bij hun werkgever.

 

Bereid de aanvraag voor:

 • Bekijk je POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) zorgvuldig en zie wat je hebt teruggekregen in het gesprek. In hoeverre sluiten deze punten en de doelen die jouw leidinggevende met je besproken heeft aan op jouw leerwens? Breng dit voor jezelf in kaart.
 • Vraag de volledige aandacht. Zorg dat je leidinggevende voldoende tijd inruimt voor jullie gesprek. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik wil graag iets met je bespreken, wanneer heb je daar tijd en aandacht voor? Ik verwacht zo’n twintig minuten nodig te hebben.’ Op die manier voorkom je dat hij/zij tussendoor met andere dingen bezig is.
 • Geef aan dat je de doelen opnieuw hebt bekeken en ze graag serieus wilt aanpakken. Stel voor dat het bedrijf in deze doelen investeert door een professionele coach in te schakelen. Zo investeren ze niet alleen in jou maar daarmee ook in zichzelf.
 • Luister naar je eigen behoeften.

Mogelijk ervaar je een gevoel van schaamte of schuld met betrekking tot je coachvraag. Dit komt regelmatig voor en is dus heel normaal. Bedenk dan dat je niet alles hoeft te delen met je leidinggevende. Soms vraagt iemand coaching aan vanwege een persoonlijke situatie die effect heeft op het werk. Als je hiernaar wilt kijken met een coach hoef je niet deze persoonlijke dingen niet te delen met je manager. Je kunt bijvoorbeeld aangeven: “Dit (…) is wat jullie van mij verwachten. Ik wil dit ook, maar merkt dat ik dit op dit moment niet honderd procent kan leveren. Een coach kan me helpen meer zicht te krijgen op wat mij hindert in mijn prestaties en kan me helpen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om dit succesvol te doen.”

 • Wees proactief en vooruitstrevend. Laat zien dat je dit in een breder kader plaatst door te bespreken wat er in het verschiet ligt voor het bedrijf en geef aan dat jouw voortdurende professionele ontwikkeling daarin belangrijk zal zijn. Je kunt bijvoorbeeld zeggen "Nu we een belangrijke tijd van verandering ingaan", of – “Terwijl ik deze nieuwe taak op me neem,” – “wil ik er zeker van zijn dat ik op de hoogte ben van eventuele 'blinde vlekken' die mijn succes -en dus het succes van het bedrijf- kunnen beïnvloeden. Ik weet dat het inschakelen van een coach een voordeel kan zijn voor het nieuw te vormen team/ het huidige beleid.”
 • Benoem specifieke vaardigheden: noem vaardigheden die voor zowel jou persoonlijk als professional en ook voor uw organisatie voordelig zijn: "Ik zou me willen concentreren op het vergroten van een aantal kritische vaardigheden, zoals eigen leiderschap, conflictoplossing, stressmanagement, assertiviteit, het bouwen van een goed presterend team, enz."
 • Herinner jouw manager aan positieve successen. "Ik heb de positieve impact / voordelen gezien bij (collega) als resultaat van coaching – het heeft hem/haar naar een ander niveau getild. Ik ben geïnteresseerd in een soortgelijk proces.”
 • Denk mee met het bedrijf. Ga na wat een investering in jouw professionele coaching kan opleveren voor het bedrijf en het team waarin/waarmee je werkt. Vb. "Ik ben ervan overtuigd dat het werken met een coach mijn effectiviteit als …. zal verbeteren en mij inzicht zal geven in mijn sterke punten en mijn ontwikkelingspunten. Het zal ook aantonen dat de organisatie zich inzet voor onze professionele ontwikkeling en investering in talent."
 • Denk mee met je werkgever over het budget

Coaching is inderdaad een investering, maar het is een belangrijke. Zo logisch als productverbetering is, zo logisch is het ook te investeren in werknemers. En nog logischer is het dat jij wilt investeren in jezelf. Onderzoek daarom uit welk potje het werkgeversbudget zou kunnen komen. Pak zo nodig je CAO erbij om te kijken of daar een ontwikkel- of opleidingsbudget in staat. Wanneer je langer dan zes weken ziek bent, kan coaching ook onderdeel uitmaken van het Plan van Aanpak (PvA) voor je re-integratie. Ook jouw Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) kan reden zijn om te investeren. Veel overheidsorganisaties hebben daarnaast een individueel keuzebudget. Je bent vrij om dit te besteden op welke manier je maar wilt.

 • Er kunnen andere ontwikkelingsmogelijkheden zijn die je tijdelijk opzij kunt zetten om nu in coaching te investeren: "In plaats van dit jaar naar de XYZ-conferentie te gaan, zou ik die tijd willen reserveren om met een ​​coach te werken."
 • Oefening baart kunst! Oefen je aanpak met iemand die u goed kent zodat u zelfverzekerd kunt spreken: "Ik ben geïnteresseerd in, en zou graag de kans krijgen ..." Controleer uw lichaamstaal vooraf aan het gesprek. Hoe zit je, wat doet je adem, wat heb je nodig om er zo te zitten als jij er wil zitten? Herinner jezelf aan de ongelooflijke waarde die je toevoegt aan het bedrijf/de organisatie. Je geeft er immers jouw 'leef-tijd' aan.
 • Wat te doen bij een ‘nee’? Tijd voor plan ‘B’

Ons oerbrein houdt niet van iets dat voelt als een afwijzing. Het zal mogelijk direct goed voor jou willen zorgen en reageren alsof het je in veiligheid moet brengen. Adem een paar keer rustig in en uit zodat je niet je eerste impuls volgt en de kamer uit vlucht. Het kan namelijk best gebeuren dat je werkgever geen budget heeft, of dat nu niet wil vrijmaken. ‘Geef dan niet meteen op maar blijf in dialoog. Stel bijvoorbeeld de vraag: wanneer is dat budget er mogelijk wel? Of: welke mogelijkheden zijn er wel om in ontwikkeling te blijven?’

Daarnaast kun je ook voorstellen om een deel zelf te betalen of de afspraken in je eigen tijd te plannen.